17 czerwca 2017

Pożar altany przy ul. Bluszczańskiej